Vejdirektoratet fjerner motorvejsbelysning på Holbækmotorvejen over tre nætter for at mindske trafikale gener

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Vejdirektoratets natarbejde på Holbækmotorvejen til fjernelse af motorvejsbelysning

Vejdirektoratet har annonceret, at de vil fjerne al belysning på Holbækmotorvejen. Denne omfattende operation er planlagt til at strække sig over tre nætter, startende fra søndag den 21. april til onsdag den 24. april. For at minimere forstyrrelser for trafikanterne, vil arbejdet blive udført mellem kl. 22 og kl. 05 hver nat i den angivne periode.

Arbejdet er nødvendigt og vil finde sted i midterrabatten af motorvejen, hvilket er valgt for at mindske de trafikale gener i størst mulig omfang. En af årsagerne til at arbejdet udføres om natten er netop dette formål sammen med håbet om at forstyrre færre bilister.

Imidlertid kan lokalbefolkningen nær vandskisøen og ved afkørsel 3 Vallensbæk forvente en stigning i støjniveauet under arbejdet. Dette skyldes primært brugen af hydrauliske hammere til arbejdet med masternes fundamenter, en proces der er kendt for at være særligt larmende. Selvom tidsforbruget for arbejdet med hvert fundament kun er anslået til at være 10-15 minutter, advares der om, at støjniveauet vil flytte sig løbende gennem natten. Dette betyder, at samme område ikke vil blive påvirket af støj under hele operationsperioden, men den foranderlige natur af arbejdet betyder, at flere områder potentielt kan opleve støjgener.

Det er vigtigt for Vejdirektoratet at gennemføre denne fjernelse af motorvejsbelysningen effektivt, samtidigt med at de bestræber sig på at minimere generne for både trafikanter og lokalbefolkningen i det område, der påvirkes af arbejdet.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/stoejende-arbejde-paa-holbaekmotorvejen

Kilde: Vallensbæk Kommune