Vallensbæk styrker biodiversitet med innovativt liden skjaller-projekt

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Biodiversitet i fokus: Vallensbæk Kommune lancerer nye grønne tiltag

I et ambitiøst forsøg på at styrke biodiversiteten har Vallensbæk Kommune iværksat en række innovative tiltag. Et af de mest iøjnefaldende projekter er gravningen af 150 huller i områder med højt græs, hvor der efterfølgende er blevet sået 32.000 frø af den sjældne Liden Skjaller.

Liden Skjaller, en plante der er notorisk vanskelig at dyrke på grund af dens behov for at starte livscyklussen fra frø, spiller nu en central rolle i kommunens biodiversitetsstrategi. Ikke kun snylter planten på græs og baner vej for andre blomsterarter, den bidrager også signifikant til et rigere dyreliv ved at tiltrække insekter, bier og sommerfugle.

Effekten af dette eksperiment med Liden Skjaller vil blive grundigt evalueret i slutningen af marts, mens kommunen også vil udså flere områder med vild merian for at styrke den lokale flora yderligere.

Foruden dette nye tiltag har Vallensbæk Kommune også implementeret en række andre biodiversitetsfremmende initiativer. Disse inkluderer blandt andet at lade græs og vilde blomster stå uklippede hvor muligt, at prioritere hjemmehørende planter, og at anvende græssende kvæg i Vallensbæk Mose for at fremme en naturlig diversitet i plantelivet.

Disse handlinger er en del af en større vision om at øge biodiversiteten, hvor Vallensbæk Kommune også lader døde træer forblive som levested for forskellige arter, og hvor der plantes stauder, der tiltrækker insekter og sommerfugle.

Vallensbæk Kommune befinder sig i en spændende udviklingsfase, hvor naturen og dens mangfoldighed får lov at indtage en mere fremtrædende rolle i bybilledet. Disse tiltag vidner om et stærkt engagement i miljøet og lover godt for fremtiden.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/vi-forstyrrer-graesset

Kilde: Vallensbæk Kommune