Vallensbæk Kommune slår ring om rent drikkevand med fokus på grundvandsbeskyttelse

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Grundvandsbeskyttelse prioriteres højt i Vallensbæk Kommune for at sikre alle rent drikkevand

Drikkevandet i Danmark, og specifikt i Vallensbæk Kommune, er en naturressource, som findes lige under vores fødder. Utroligt nok stammer 99% af landets drikkevand fra grundvand, der er blandt noget af verdens reneste og distribueres uden brug af klor. Dette er en kvalitet, vi er kendt for og stolt af globalt.

For at bevare denne rene og naturlige drikkevandskilde, har Vallensbæk Kommune i samarbejde med lokale vandforsyninger og miljøråd, sat fokus på grundvandsbeskyttelse. En plan, udarbejdet sammen med Vallensbæk Strands Vandforsyning, Agenda 21 rådet og HOFOR, sigter mod at afværge forurening og beskytte det dyrebare drikkevand. Mikael Hansen fra Vallensbæk Strands Vandforsyning fremhæver, at sprøjtemidler er blandt de største trusler mod vores grundvand.

HOFOR står for vandforsyningen i kommunens nordlige del, mens Vallensbæk Strands Vandforsyning tager sig af den sydlige del. Dette splittede ansvarsområde nødvendiggør et stærkt samarbejde mellem de forskellige parter for at sikre hele kommunens vandforsyning.

Borgere i Vallensbæk Kommune spiller en kritisk rolle i bestræbelserne på at bevare det rene drikkevand. Det opfordres til at undvige brugen af sprøjtemidler på private grunde samt på fællesområder administreret af fællesskaber og foreninger. At følge Miljøstyrelsens vejledning for at mindske pesticidbrug er også blandt de anbefalede tiltag.

Det er et fælles ansvar at værne om vores grundvand. Ved at minimere brugen af sprøjtemidler bidrager borgere ikke kun til bevarelse af rent drikkevand for kommende generationer men støtter også en øget biodiversitet i deres haver. Indsatsen mod forurening af grundvandet er et vigtigt skridt mod at bevare Vallensbæk Kommunes naturressourcer rene og sikre for alle.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/beskyt-vores-drikkevand

Kilde: Vallensbæk Kommune