Unge borgere i Vallensbæk Komune lærte demokratipraksis gennem skolevalg

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Demokrati blev bragt til live for mere end 400 8. og 9. klasse elever i Vallensbæk Kommune.

På kommunens tre folkeskoler har eleverne lært at forholde sig til politiske diskussioner, argumentere for deres synspunkter, og stemme på de partier, de er mest enige med, i forbindelse med det landsdækkende skolevalg, der er en tilbagevendende begivenhed hvert andet år.

Valgdebat gjorde indtryk

Center for Børn og Unge i Vallensbæk Kommune arrangerede i den forbindelse en valgdebat for at give eleverne praktisk erfaring med det danske demokrati.

Paneldebatten blev afholdt på Pilehaveskolen, hvor 10 kandidater deltog med komikeren Morten Wichmann som ordstyrer. Eleverne blev aktivt opfordret til at stille spørgsmål til kandidaterne, så de kunne danne sig et indtryk af forskellige politiske holdninger og mærkesager.

Elever foretrækker mere tid til debat

Eleverne Jay Vaughn, Pawan Kaur og Emily Ochtaras deltog aktivt i valgdebatten, og oplevede den som en klar gevinst. De gav dog udtryk for et ønske om mere tid til debat, så forskellige mærkesager kunne blive mere uddybet.

Både Pawan og Emily benyttede muligheden for at gå i direkte dialog med ungdomspolitikerne efter debatten, og vurderede, at de var langt bedre rustet til at stemme til skolevalget.

En landsdækkende begivenhed

Skolevalg er en begivenhed, der arrangeres af Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Det foregår hvert andet år, og i 2024 har skolevalget optaget mere end 71.000 elever fra landets 710 skoler i alle 96 kommuner.

Formålet er at give eleverne erfaring med demokratiske processer, at danne en politisk holdning, at lære at formulere og argumentere for deres holdninger samt at stifte bekendtskab med de politiske partier. På selve valgdagen får alle elever udleveret et valgkort og en stemmeseddel, hvor de kan sætte deres kryds ved det parti, de vurderer, de er mest enig med.

Valget slutter med en stor valgfest på Christiansborg, hvor landsdelsresultaterne og det endelige resultat offentliggøres i live tv-udsendelse. Denne begivenhed giver eleverne en sand fornemmelse af, hvad det vil sige at deltage i en landdækkende demokratisk proces.


https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/debat-for-unge-politik-skal-vaere-naervaerende
Kilde: Vallensbæk Kommune