Ombygningsarbejde på Hovedstadens Letbane påvirker trafikken i Vallensbæk

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Ombygningsarbejde på Hovedstadens Letbane påvirker trafikken i Vallensbæk Kommune

I forbindelse med arbejdet på Hovedstadens Letbane vil der fra mandag den 29. april kl. 19 til tirsdag den 30. april kl. 5 være anlægsarbejde i krydset Vallensbæk Torvevej-Søndre Ringvej. Arbejdet indebærer fræsning af eksisterende asfalt, hvilket nødvendiggør trafikomlægninger i området.

Under arbejdsperioden vil trafikken blive ledt uden om arbejdsområdet for at minimere generne for trafikanterne. Særligt vil der være en kort periode i løbet af natten, hvor der bliver helt spærret for kørsel ad Søndre Ringvej mod Ishøj for at sikre en sikker arbejdszone.

Efterfølgende arbejde inkluderer afstribning og lægning af ny asfalt. Bilister og andre trafikanter kan forvente manglende afstribning og en ujævn kørebane frem til midten af maj. Den finale asfalteringsproces er planlagt til at finde sted fra den 9.-12. maj, hvor krydset atter vil være spærret om aftenen.

For at informere indbyggerne og vejbrugerne i Vallensbæk Kommune, samarbejder Hovedstadens Letbane og kommunen om kommunikationen omkring arbejdet og de alternative ruter. Hovedstadens Letbane opfordrer alle med spørgsmål eller bekymringer til at henvende sig via mail info@dinletbane.dk eller telefon 7242 4500.

Tiltagene er en del af et større arbejde, som sigter mod at forbedre transportmulighederne i Vallensbæk Kommune med Hovedstadens Letbane, og selv om det kan medføre midlertidige udfordringer, er målet at skabe langsigtede forbedringer for alle trafikanter.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/goer-klar-til-asfaltarbejde-i-torvevejs-krydset

Kilde: Vallensbæk Kommune