Nyt skovprojekt i Vallensbæk skal fremme biodiversitet og skabe rekreative muligheder

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Nyt projekt skal fremme biodiversiteten og skabe nye rekreative områder i Vallensbæk

Der er et nyt ønske om at plante mere skov i Vallensbæk Kommune. I Vallensbæk Kirkeskov er der allerede blevet plantet 46.200 træer, og ambitionerne stopper ikke der. Med regeringens afsættelse af 50 mio. kr. til skovrejsning i Hovedstadsområdet er der planer om at etablere et nyt skovområde på 4,5 hektar ved Vallensbæk Landsby. Kommunen har besluttet at sælge jorden til Naturstyrelsen for et statsskovsprojekt, som forventes at starte i 2025.

Det kommende skovområde vil ligge nordvest for Vallensbæk Landsby, ved Søholmstien og Holbækmotorvejen. Selv om Rideakademiet vil få lidt mindre plads til deres folde som følge af salget, vil det nye skovområde bidrage til kommunens fokus på naturoplevelser og grønne områder.

Initiativet er muligt takket være de 50 mio. kr., som blev afsat til skovrejsning i Hovedstadsområdet i finansloven for 2022. Dette initiativ er en del af regeringsudspillet ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling”. Arbejdet med tilplantningen, udstykningen og vedligeholdelsen af de nye skove vil blive varetaget af Naturstyrelsen.

Skovrejsningen går hånd i hånd med Vallensbæk Kommunes grønne klimaplan, der har fokus på biodiversitet, CO2-opsamling og naturoplevelser. Dette projekt er et vigtigt skridt i retning af at styrke kommunens grønne profil og give borgerne flere rekreative muligheder i naturen.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/endnu-mere-skov-paa-vej

Kilde: Vallensbæk Kommune