Natmedarbejder til Botilbuddet Kløverengen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Nu har du muligheden for at blive en del af Kløverengens helt fantastiske natteam. Natteamet arbejder primært i makkerpar, men har også mulighed for at dække ind for hinanden, ved ferier, sygdom og kurser, hvorfor hele natteamet har et godt kendskab til hinanden.

Om jobbet

På Kløverengen har vi vågne natmedarbejdere. Natmedarbejderne udgør et team på i alt 4 medarbejder, hvor man er to på arbejder af gangen, og som udgangspunkt har ansvar for hvert sit hus. Løbende gennem vagten kan der være opgaver, som kræver 2 medarbejder, hvorfor man løbende er i dialog i vagten igennem. Som natmedarbejder kommer du både til at skulle varetage opgaver af praktisk karakter og opgaver i forhold til det pædagogiske arbejde med beboerne. Det kan være samtaler med beboerne, hvor de fx støttes i at fastholde en god døgnrytme. Du skal desuden yde omsorgssamtaler med borgere i akut psykisk krise, der kontakter Akuttelefonen.

På Kløverengen er vores samarbejde med og omkring beboeren baseret på beboerens beskrevne indsatsmål. Der vil derfor være en række læse- og skriveopgaver som en central del af dit arbejde. Vi vægter den skriftlige dokumentation højt, da det er et af vores bedste redskaber til at skabe en systematik i indsatsen. Samtidig er dokumentationen beviset på at beboeren kommer tættere på sine mål.

Om Kløverengen

Kløverengen er et socialpsykiatrisk/socialpædagogisk botilbud med plads til i alt 41 beboere, som hver har deres egen lejlighed. Vores overordnede opgave er at tilbyde hjælp og støtte til beboerne i forbindelse med deres udviklings- og forandringsproces af social, psykologisk og praksisrelateret karakter. Formålet er at understøtte beboernes udvikling mod en højere grad af selvstændighed og et liv i egen bolig, med mindst mulig støtte og med størst mulig deltagelse i lokalsamfundet.

Kløverengen varetager desuden Akuttelefonen, et tilbud der drives i samarbejde med 9 andre kommuner, hvor borgere i akut psykisk krise kan få professionel støtte og rådgivning i de sene aften- og nattetimer, når andre tilbud typisk har lukket.

Vi kan tilbyde

 • Grundig introduktion til arbejdsopgaverne og dagligdagen
 • Fagligt dygtige kollegaer, der lægger vægt på et godt samarbejde på tværs af faggrupperne
 • Metakognitiv supervision med ekstern supervisor (foregår i dagtimerne)
 • En arbejdsplads hvor vi prioriterer høj faglig kvalitet
 • Selvstændighed i forhold til dit daglige arbejde
 • Plads til nytænkning og kreativitet
 • Et godt og positivt arbejdsmiljø med gode kollegaer
Vi forestiller os at du

 • Har et godt kendskab til socialpsykiatrien
 • Har gode kommunikationsevner, herunder evnen til at være i dialog med medarbejdere, beboere og borgere der er i akut krise, som kontakter Akuttelefonen
 • Kan skabe gode relationer til psykisk sårbare
 • Tager ansvar i opgaveløsningen og er i stand til at varetage mange forskelligartede opgaver
 • Er loyal i forhold til trufne beslutninger
 • Har gode skriftlige kompetencer og evnen til at dokumentere dine faglige overvejelser og dine indsatser
Det praktiske

Stillingen er på 31,37 t/uge med planlagt arbejdstid i tidsrummet 22.45 – 07.15, i en fast mødeplan der er fordelt 5/2. Der vil desuden være supervision 4 gange årligt og temadage 4 gange årligt i dagtimerne, og personalemøder i morgentimerne 4 gange årligt. Løn efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Gymnasievej 15-19, 2625 Vallensbæk.

Hvis stillingsopslaget har vakt din interesse, kan du med fordel læse mere om os på www.kloeverengen.dk. Du er også velkommen til at kontakte daglig leder Gitte Tornbøl Ottesen på tlf. 40 31 76 59, eller leder Thomas Bauer Negendahl på tlf. 29 16 99 57 (afholder ferie i uge 6).

Ansøgningsfrist den 25. februar 2024

Send din ansøgning via vedhæftede link, vedlagt CV og dokumentation for uddannelse.

Vi glæder os til at høre fra dig.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vallensbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (31-32 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stationstorv, 2665 Vallensbæk Strand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5987120

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet