Kirketjener

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vallensbæk og Helligtrekongers Kirke

Vi søger en kirketjener, der er indstillet på at arbejde i et team sammen med vores 2 nuværende kirketjenere. Der er tale om en fuldtidsstilling, tiltrædelse efter aftale. Du skal have en fleksibel indstilling til arbejdets tilrettelæggelse og en markant interesse i, at det kolligiale fællesskab fungerer.

Vallensbæk Sogn er et by/landsogn med ca. 18.000 indbyggere. Vi har et aktivt kirkeliv med mange spændende aktiviteter i vores middelalderkirke og smukkle rundkirke.

Menighedsrådet består af 14 valgte og 5 fødte medlemmer, dertil mange frivillige i Menighedsplejen.

Dine opgaver er:

Kirketjeneropgaven:

  • Gøre tjeneste ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger i både Vallensbæk Kirke og Helligtrekongers Kirke.
  • Rengøring og vedligeholdelse af kirkerne og sognegården.
  • Klargøring og efterfølgende oprydning og rengøring efter aktiviteter i kirker og sognegård.

Vi forventer:

  • At du er imødekommende og kan give en god service ved kirkelige handlinger
  • At du kan arbejde selvstændigt og er effektiv til rengøring
  • At du er i god fysisk form

Kirketjenernes arbejdsopgaver tilrettelægges af daglig leder i samarbejde med kirketjenerne.

Weekend- og aftenarbejde samt arbejde i helligdage er en fast del af stillingen.

Vi tilbyder:

  • arbejdsplads med selvstændige og engagerede medarbejdere.
  • Tæt samarbejde med kollegaer og folkevalgte.
  • Deltagelse i et aktivt udadvendt kirkemiljø, vi har voksen- og ungdomskor, afholder koncerter og kulturarrangementer.
  • Mulighed for faglig udvikling gennem kurser mv.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669 kr - 372.232 kr (nutidskroner). Fikspunktet er 288.669 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 27.241,13 kr. (nutidskroner).

OK18- tillæg på 1.275,12 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn, OK18-tillæg samt rådighedstillægget kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Ansøgningen:

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til daglig leder Lone Christiansen tlf. 29408429.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Vallensbæk Menighedsråd på mail: 7149fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. december 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vallensbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vallensbæk kirke v/Vallensbæk Menighedsråd, Kirkebakke Alle, 2625 Vallensbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5944269

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet