Vallensbæk sætter fokus på grønne områder, uddannelse og infrastruktur i bredt initiativ

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Spændende udviklinger i Vallensbæk Kommune: Fra strandparkens modernisering til fremtidens busdrift

Strandparken, som fungerer som et vigtigt grønt område for både Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, og Hvidovre, er på vej mod en større modernisering. Målet med denne renovering er at fremme friluftslivet, støtte klimatilpasningsprojekter og berige det lokale dyreliv. De fem ejerkommuner har sammen indsendt en ansøgning om fondsmidler til projektet, hvilket viser en stærk fælles forpligtelse til at forbedre og bevare dette rekreative rum.

Endvidere står Vallensbæk Skole over for ændringer i lokalplan 113 for at gøre plads til nye anlægsprojekter, selvom den overordnede kommuneplan 2020-2032 er trukket tilbage. For at bevare den ønskede byggestil på skolen, kræves der en justering i lokalplanen, som tillader en højdeforskel på cirka 1,5 meter mere end tidligere planlagt.

For at forberede sig på åbningen af letbanen i december 2025, implementeres der en optimering af busdriften i kommunen. Dette nye Ringnet vil forbedre tilgængeligheden til og fra letbanestationerne og sikrer samtidig en bedre koordination med den eksisterende togtrafik.

Vallensbæk Kommunalbestyrelse har også sat sig som mål, at mindst 30% af eleverne, der har afsluttet 9. og 10. klasse, skal søge ind på erhvervsuddannelser i 2025. Dette er for at sikre, at unge er godt rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Næste år vil Havets Folkemøde finde sted efter sommerferien, med et program der fokuserer på at fremme en konstruktiv dialog om havmiljøet. Arrangementet vil inkludere både faglige oplæg, paneldebatter, aktiviteter for børn og mulighed for at dykke ned i marin videnskab og konservation.

I musikkens ånd fortsætter traditionen med skolernes blokfløjte- og korkoncerter. Disse forårskoncerter er designet til at styrke samarbejdet mellem elever fra forskellige skoler og Vallensbæk Musikskole, samtidig med at de fremmer musikalsk udtryk og fællesskab blandt deltagerne.

Til slut, har HOFOR bestyrelsernes nylige studietur til Varde og Esbjerg kommuner til formål at hente inspiration og viden om multiforsyning, dækkende alt lige fra vandforsyning og spildevandsrensning til varmeproduktion og genbrugsteknologier.

Samlet set illustrerer disse initiativer en bred og ambitiøs indsats fra Vallensbæk Kommunes side for at styrke både det lokale samfund, infrastrukturen selv og miljøet i sin helhed.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/nyt-fra-borgmesteren-13

Kilde: Vallensbæk Kommune