Vallensbæk Kommunes fokus på kontrolindsats sparer kommunen millioner

dato

Vallensbæk Kommune kan klappe sig selv på skulderen efter at have opnået en bemærkelsesværdig besparelse på over tre millioner kroner i det forgangne år, 2023. Denne betydelige besparelse er resultatet af en målrettet kontrolindsats fra kommunens side.

Siden 2012 har Vallensbæk Kommune haft en kontrolenhed, hvis primære formål er at afdække og håndtere sager, hvor borgere uberettiget modtager ydelser. Denne praksis har vist sig ikke kun at være effektiv, men også yderst økonomisk gavnlig.

Størstedelen af disse betydelige besparelser er opnået ved at opspore sager, hvor borgere modtog ydelser såsom kontanthjælp, sygedagpenge, eller økonomisk friplads, selvom de ikke opfyldte de nødvendige krav. Disse resultater placerer Vallensbæk Kommune blandt de mest effektive i kontrolindsatsen.

Økonomidirektør i Vallensbæk kommune, Peter Werther Andersen, er særligt tilfreds med resultatet: "De bedste sparede penge, er dem, der aldrig bliver udbetalt," udtaler han. 

Kontrolenheden i Vallensbæk lægger vægt på, at respekt for borgerne, god dialog og passende rådgivning er en integreret del af deres arbejde. I denne forbindelse bliver borgerne og sagsbehandlerne inddraget tidligt i sagsforløbet for at afdække eventuelle tvivlsspørgsmål og sikre en retfærdig behandling af alle involverede parter.

Arbejdet stopper dog ikke ved kommunegrænsen. Kontrolenheden har et aktivt samarbejde med andre offentlige myndigheder som Skattestyrelsen og Politiet for at sikre den mest effektive indsats.

De borgere som modtager sociale ydelser har en pligt til at informere kommunen om eventuelle ændringer i deres personlige eller finansielle forhold, som potentielt kan påvirke deres berettigelse til de pågældende ydelser. For Vallensbaek Kommune er det klar, at det tætte samspil med borgerne bidrager væsentligt til det flotte resultat.


https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/stor-succes-i-vallensbaek-kommunes-kontrolindsats-foerer-til-over-3-mio-kr-i-besparelser
Kilde: Vallensbæk Kommune