Vallensbæk Kommune omfavner progressiv række af handlinger under Borgmester Henrik Rasmussen

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Vallensbæk-borgerne kan forvente forbedret budgetstyring, da borgmesteren har indført kvartalsvis budgetopfølgning. Dette vil tillade mere effektiv styring af kommunens midler samt mulighed for hurtigere tilpasninger og reaktioner på finansieringsudfordringer.

Alle partier i kommunalbestyrelsen får tidlig indflydelse på budgetprocessen. Dette er sikret ved et møde der er planlagt for alle partierne den 17. april 2024, der skal sikre en tidlig dialog om budgetudmøntning.

Borgmesteren står også i spidsen for Vallensbæk Kommunes bidrag til håndteringen af den ukrainske flygtningekrise. Kommunen har godkendt anvendelse af midlertidige boliger til at huse flere ukrainske flygtninge. Antallet vil blive forhøjet fra de nuværende 84 til 112.

Kommuneplan 2023-35 er blevet trukket tilbage for at sikre en fuldstændig miljøvurdering. Dette inkluderer udarbejdelse af en miljørapport og en omfattende analyse af den samlede trafiksituation i Vallensbæk Kommune.

Forbindelse med åbning af den nye letbane i 2025, har borgmesteren også sat fokus på optimering af busnettet, som vil sikre god transport til og fra letbanen.

En ny trivselsguide tages i brug med henblik på at støtte børn og unge i udfordrende situationer forud for at problemerne udvikler sig. Denne guide vil blive ansat som et treårigt forsøg.

Henrik Rasmussen har været i tæt dialog med miljøminister Magnus Heunicke vedrørende tiltag til forebyggelse af skader forårsaget af voldsomt vejr.

Aftale om drift af nyt friplejehjem i Vallensbæk er indgået med Diakonissestiftelsen. Dette initiativ er taget for at imødekomme det voksende behov for flere plejehjemspladser.

Sammen med Danmarks Havplan er der formuleret et samlet høringssvar fra Køge Bugt Alliancen med henblik på at implementere nødvendige ændringer.

Endelig har statsministeren, udenrigsministeren og ældreministeren præsenteret en ny reform for ældreplejen. Reformen understreger værdier som tillid, dialog og selvbestemmelse; principper som også efterleves i Vallensbæk Kommune.


https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/nyt-fra-borgmesteren-10
Kilde: Vallensbæk Kommune