Pædagoger til Kirkebæk

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kirkebæk søger pædagoger, der brænder for at udvikle børn og unges potentialer.På Kirkebækskolen arbejder vi ud fra vores Ambition om et godt børne- og ungdomsliv, hvor alle oplever sig set, hørt og forstået.​ Vi styrker børn og unges kommunikative, sociale og kropslige kompetencer - gennem et stærkt samarbejde på tværs af ambitiøse fagligheder.Alle børn og unge på Kirkebæk skal have hjælp og støtte til pleje- og omsorgsfunktioner, f.eks. af- og påklædning, bleskift, måltider, sondeernæring og alle faggrupper varetager disse opgaver i fællesskab. Dagligdagen er tilrettelagt, så barnet eller den unge er aktivt i eget liv og ud fra den enkeltes forudsætninger. Vi tager hensyn til den enkeltes særlige behov, interesser, udfordringer og potentialer. Det foregår i et fagligt samarbejde, hvor fokus er at give de unge en alsidig og varieret dag. Vi styrker børn og unges fysiske kompetencer, sansemæssige oplevelser og deres muligheder for at kommunikere og blive forstået, hvilket har stor betydning for trivsel, indlæring og livskvalitet.Hvis du motiveres af opgaverne og hvis du har kompetencerne, glæder vi os til at se din ansøgning.Vi forventer at du

 • Er uddannet pædagog og har erfaring og/eller særlig interesse i at arbejde med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser.
 • Er interesseret i at være teamplayer, hvilket betyder, at du har lyst til at samarbejde med andre faggrupper og bidrager nysgerrigt til samarbejdet.
 • Er villig til at lære nyt og byder ind med din faglighed, reflekterer over egen og kollegers praksis og omsætter det aftalte i praksis.
 • Har stærke relationelle kompetencer og kommunikerer sikkert og præcist både mundtligt og skriftligt.
 • Arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst.
 • Er positiv, åben og har et ressourcesyn på børn og unge.
 • Arbejder anerkendende i din tilgang.
 • Er tryghedsskabende og kommunikerer omsorgsfuldt til og med forældre.


Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring inden for

 • Aktiviteter og undervisning på kognitivt niveau svarende til førskoleniveau.
 • Specialområdet, gerne med mennesker med multiple funktionsnedsættelser.
 • Alternativ supplerende kommunikation, eks. Tegn til Tale, PODD, Boardmaker, talemaskiner m.m.
 • Tværfagligt teamsamarbejde.


Vi tilbyder

 • Kolleger, der ser muligheder hos den enkelte elev og hos hinanden og som brænder for at gøre en forskel både fagligt og menneskeligt.
 • Et specialpædagogisk didaktisk miljø, hvor vi lægger vægt på vidensdeling og hvor du har mulighed for at lære nyt og udvikle dig.
 • Et hus med faglige ambitioner og engagement.
 • Involvering og medindflydelse på opgaven og dit arbejdsliv.


Kirkebæks pædagoger er med gennem hele dagen og medansvarlige for tilrettelæggelse og udførsel af undervisning og aktiviteter både i Børnehus, Skole og STU. I det pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i børnenes behov, leg og interesser. Vi arbejder på, i samspil med børnene, at skabe alsidige interesser og gode kammeratskaber. Vi lægger vægt på, at der sker læring i alle aktiviteter. Det tværfaglig team omkring barnet udarbejder en rapport, der er fundamentet for arbejdet med barnets trivsel, læring, træning og udvikling.Om Kirkebæk
Kirkebæk er en takstfinancieret virksomhed, der drives af Vallensbæk Kommune. Vi har tre tilbud: Kirkebækskolen; specialskole (0.-10.kl.), Børnehuset Kirkebæk; specialbørnehave 0-6 år og STU Kirkebæk. Vi har pt. 65 børn og unge. Alle har omfattende varige multiple funktionsnedsættelser med kommunikative vanskeligheder. En stor del af Kirkebæks børn og unge har en kombination af flere diagnoser, syndromer og mental retardering. Alle har motoriske vanskeligheder og hovedparten er kørestolsbrugere. Bygningen er bygget med hensyntagen til målgruppens udfordringer og vi er alle fælles om vores faciliteter.


Kirkebæk har 95 medarbejdere; lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter, talepædagog, psykolog, ledelse, administration og teknisk-servicemedarbejdere og vi samarbejder alle på tværs.


Børnehuset, Kirkebækskolens SFO og KLUB Kirkebæk har åbent på alle hverdage, hvor der er skolefri og i ferieperioder.


Vi tilbyder ansættelse på 30-37 timer ugentligt fra den 1.8.2024 og den daglige arbejdstid er skiftende mellem kl. 8.00 og 17.00. Heri ligger der forberedelsestid. Der kan være mulighed for en skemafri dag om ugen. Derudover vil der blive afholdt fælles personalemøde ca. 6 torsdage om året kl. 17.00 – 20.00, samt ca. 4 forældrearrangementer, der også ligger i aftentimerne. Vi har fælles seminar en fredag-lørdag og en arbejdslørdag.På skolefridage og i ferier vil arbejdstiden være 37 timer ugentligt og alle timer er børnetid.Du vil blive ansat til hele huset og er tilknyttet et fast team.På skolens hjemmeside www.kirkebaekskolen.aula.dk kan du læse mere om os og se vores gamle og alligevel aktuelle video.Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Leder af Kirkebæk Pia Kofoed Jacobsen på T: 21 56 95 89.


Vi ser gerne, at du kommer og besøger os, inden du søger. Vi holder åbnet hus tirsdag den 4. juni klokken 14.00 – 14.45. Ring gerne og tilmeld dig til vores sekretærer på 43 66 05 50.Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL.Ansøgning skal være os i hænde senest onsdag den 11. juni 2024 og vi forventer at holde samtaler i uge 25.
Vallensbæk Kommune arbejder på digitale løsninger for borgere og medarbejdere, og vi vil derfor bede dig om at søge stillingen elektronisk ved at klikke på "søg stillingen" eller ved at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vallensbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stationstorv, 2665 Vallensbæk Strand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6048012

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet