Ny teknologisk trend i Vallensbæk Kommune: Kunstig intelligens indtager skoleskemaet

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Vallensbæk Kommune tager endnu et skridt mod fremtiden. Kommunen har sandt til ord indtaget den hastigt voksende verden af Kunstig Intelligens (AI) og introduceret det som et valgfag på alle skolerne i kommunen.

Valgfaget har et ambitiøst mål om at ruste eleverne til fremtidens digitale landskab og træffe velinformerede beslutninger om anvendelsen af AI. Eleverne vil få en dybdegående forståelse for relevante begreber som bias, stereotyper og håndtering af data i forbindelse med AI.

Over en periode på seks uger vil eleverne, lærerne, vejledere og konsulenter samarbejde om at udforske mulighederne inden for AI. Deres fokus vil være chatbots, og hvordan disse kan integreres i forskellige arbejdsprocesser, samt de etiske overvejelser, der følger med brugen af chatbots.

Der bliver også lagt vægt på appliceret læring. Eleverne vil arbejde på at udvikle en Machine Learning-model gennem skoleprogrammet. Denne model vil kunne scanne objekter og belyse komplekse problemstillinger som eksempelvis vandstand, miljøbelastning på afgrøder og korrekt skraldesortering.

Valgfaget inkluderer også fokus på kreative aspekter. I kulturfaget skal eleverne lave en eksamensproduktion under brug af Kunstig Intelligens. Her vil de anvende AI til at skabe 360 graders billeder af forskellige områder, kulturer og lignende på jorden.

Undervisningen i Kunstig Intelligens er startet op på Egholmskolen i Vallensbæk, med håbet om at udvide valgfaget til hele 9. årgang på alle kommunens folkeskoler. I det kommende skoleår vil der også blive undervisning i kunstig intelligens til mellemtrinet og udskoling.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/kunstig-intelligens-i-folkeskolen

Kilde: Vallensbæk Kommune