Dynamisk terapeut søges til specialinstitution med fokus på udvikling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Terapien på Kirkebæk har fået flere opgaver, så vi skal have en ny kollega fra 1. August 2024 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer om ugen.Kirkebæk er tre specialinstitutioner; specialbørnehave, specialskole med SFO og STU, for i alt 65 børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Vi har børn og unge i alderen 1 – 23 år.Kirkebæks ambition er, at vi sammen forpligter os på at udvikle børn og unges potentialer, og at alle oplever sig set, hørt og forstået. Vi styrker børn og unges kommunikative, sociale og kropslige kompetencer – gennem et stærkt samarbejde på tværs af ambitiøse fagligheder.

I dette og næste skoleår samarbejder Kirkebæk med Københavns Professionshøjskole om kompetenceudvikling af hele personalegruppen i forhold til at understøtte børnenes og de unge menneskers kommunikative kompetencer.

Alle terapeuter indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med forældre, pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, talepædagog og psykolog omkring børnenes udvikling og aktive læring. Vi arbejder med BørneLAP (BørneLæringsAktivitetsProfil), en tværfaglig samarbejds- og kommunikationsmetode bygget på ICF-CY. Derudover samarbejder terapeuterne med eksterne samarbejdspartnere som for eksempel læger, bandagister, sagsbehandlere og hjælpemiddelkonsulenter.

Om Fysio- og ergoterapien:

Fysio- og ergoterapeuterne er ansat på Kirkebæk. Vi yder undervisningsrelateret fysioterapi og ergoterapi til eleverne på Kirkebækskolen i henhold til Folkeskoleloven, hvor vi bl.a. støtter op om barnets deltagelsesmuligheder. Derudover får alle elever på Kirkebækskolen og STU Kirkebæk vedligeholdelsestræning i henhold til serviceloven bestående af 1 times ergoterapi og 1 times fysioterapi ugentligt. Her arbejdes individuelt med barnets og den unges kompetencer, motivation og udfordringer.

Fysio- og ergoterapien er et team bestående af 8 fysioterapeuter og 8 ergoterapeuter. Vi har ugentligt tid til mono- og tværfaglig udvikling.

Vi arbejder ud fra vores kerneydelser løbende med:

 • Mundmotorisk undersøgelse og behandling ud fra OPT og FOTT
 • Håndmotorisk vurdering og ledmåling ud fra CPOP
 • RCM
 • SI
 • Neurodynamik
 • Udgangsstillinger
 • Visuel perception
 • ADL
 • Aktivitet og deltagelse i undervisning fx med IT, konkreter og læringsmiljø


Vi tilbyder:

 • en dynamisk arbejdsplads i udvikling
 • en arbejdsplads, hvor vi lærer af hinanden
 • en kultur kendetegnet ved anerkendende kommunikation


Vi forventer, at du:

 • kan tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov
 • kan bidrage til at udvikle den ergoterapeutiske indsats til undervisning af elever
 • har gode samarbejdsevner og respekt for andre faggruppers arbejde
 • har kendskab til mundmotorisk vurdering, -vejledning og –træning
 • har kendskab til sansestimulation
 • kan arbejde selvstændigt og udvikle dine personlige styrker
 • deltager aktivt og ansvarsbevidst i løsningen af terapeutteamets mangeartede opgaver


Kirkebækskolen tilbyder løbende introkurser til nyansatte medarbejdere.Yderligere oplysninger fås hos leder af Terapien Kirkebæk; Kristina Hagerup

tlf.: 47974606 el. 22505034

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og Ergoterapeutforeningen.

Ansøgningsfrist: onsdag den 12. juni 2024

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag 19. juni 2024 den mellem 9.00 og 15.00.


Vallensbæk Kommune arbejder på digitale løsninger for borgere og medarbejdere, og vi vil derfor bede dig om at søge stillingen elektronisk ved at klikke på "søg stillingen" eller ved at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vallensbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vallensbæk Kommune, Gymnasievej , 2625 Vallensbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052157

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet