Danmarks årlige test af varslingssystemer planlagt til 1. maj

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Den årlige test af Danmarks nationale varslingssystemer finder sted den første maj

Beredskabsstyrelsen og politiet afholder årligt en test af Danmarks nationale varslingssystemer for at sikre, at de fungerer effektivt i tilfælde af nødsituationer. Testen, der er en central del af de nationale sikkerhedsforberedelser, udføres med det formål at kontrollere systemernes pålidelighed og funktionalitet.

I 2024 vil denne test finde sted onsdag den 1. maj, fra kl. 12:00 til 12:20, hvor både sirene- og mobilvarslingssystemerne vil blive afprøvet.

Testen af sirenerne starter præcis kl. 12:00 og fortsætter i 15 minutter. Der rådes til anvendelse af høreværn, hvis man befinder sig i umiddelbar nærhed af en sirene under testen for at beskytte sin hørelse.

Samtidig med sirenevarslingen vil en testbesked blive sendt til mobiltelefoner i tidsrummet fra 12:00 til 12:20. Det er vigtigt, at mobiltelefoner er tændte og opdaterede for at kunne modtage denne testbesked fra det installerede varslingssystem S!RENEN.

Formålet med den årige test er at garantere funktionen af alle kommunikationskanaler under nødsituationer. Ved at gøre dette regelmæssigt øges bevidstheden og forståelsen hos befolkningen om, hvordan man skal reagere, når varslingssystemerne aktiveres.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/husk-den-aarlige-test-af-varslingskanaler

Kilde: Vallensbæk Kommune