Bæredygtighed i Vallensbæk: Lokale borgere tager styringen i Agenda 21-rådet

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Vallensbæks Agenda 21-råd, bestående af seks engagerede borgere, arbejder hårdt for at drive Vallensbæk kommune i en mere bæredygtig retning.

Rådets arbejde er bredt og omfatter områder som klima, biodiversitet, miljø, genbrug, vandplaner og naturoplevelser, som alle har det fælles mål at gøre Vallensbæk mere bæredygtig.

Agenda 21-rådet planlægger at kommunikere mere aktivt til borgerne om bæredygtighed for at engagere dem i de initiativer, de har sat i værk. Det inkluderer en kommende kampagne om rent drikkevand samt initiativer for at skabe bedre forhold for pindsvinene i kommunen.

Rådet har desuden ønsket bedre forhold for cyklister, og har foreslået, at kommunen mindsker lysforureningen og gør det nemmere for borgerne at genbruge og reparere ting.

Anette Gregersen, Mogens Bertelsen, Nina Bodin, Betty Chatterjee, Kristoffer Sindby og Mogens Eliasen er de seks personer, der har taget dette ansvar på sig. De har haft en positiv dialog med kommunen og dens politikere om den førte strategi, og bliver hørt i alle spørgsmål om bæredygtig udvikling i kommunen.

Agenda 21-råd over hele landet har det formål at borgere og kommune får fælles ansvar og ejerskab til at fremme den bæredygtige udvikling. I Vallensbæk er denne formålsparagraf i høj grad blevet ført ud i livet, hvilket viser sig i det dedikerede arbejde, der bliver gjort i rådet. Det er således på både lokalt og nationalt plan, at Agenda 21-rådene arbejder for at løse opgaven med at rådgive og vejlede kommunalbestyrelserne om bæredygtige tiltag.

Deres arbejde er med til at skabe større bevidsthed om, og handling inden for, områder som affaldshåndtering, skovrejsning og øget biodiversitet.

I dette puslespil er Vallensbæks Agenda 21-råds indsats ikke bare vigtig - den er essentiel.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/lokale-bannerfoerere-for-groent-byliv

Kilde: Vallensbæk Kommune