Asfaltarbejde skaber trafikomlægninger og ændringer i busruter i Vallensbæk Syd

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Asfaltarbejde fører til trafikomlægninger i Vallensbæk Syd

Vejlesvinget og Sandvejen i Vallensbæk Syd står over for en større opgradering, da begge veje skal have lagt ny asfalt. Dette arbejde medfører nødvendige trafikomlægninger og midlertidige ændringer i busruterne mandag og tirsdag i den kommende uge.

På Vejlesvinget vil arbejdet strække sig over to dage, fra mandag den 29. til tirsdag den 30. april, hvor vejen bliver ensrettet fra Vejlegårdsvej mod Vejlegårdsparken. Trafikanter kan i denne periode benytte en omkørsel via Egeskovvej, som midlertidigt åbnes for at lette gennemkørslen. Dette påvirker ligeledes buslinjerne 143 og 144, som omdirigeres via Egeskovvej. Det sikres, at adgangen til tilstødende ejendomme og Magrethevænget opretholdes under hele forløbet. Arbejdet på Vejlesvinget forventes gentaget den 7.-8. maj for at færdiggøre asfaltarbejdet.

Ved Sandvejen indføres der ligeledes trafikændringer, hvor vejen afspærres for gennemkørsel mellem Bækkeskovvej og Vallensbæk Strandvej fra mandag den 29. april kl. 20:00 til dagen efter kl. 05:00. Arbejdet berører også krydset ved Bækkeskovvej/Sandvejen, men dette vil forblive åbent for trafik. Fodgængere får lov til at passere igennem arbejdsområdet, og der etableres en omkørsel via Egholmvej. Ensretningen af Svanholmvej ophæves midlertidigt for at akkommodere dette. Arbejdet på Sandvejen gentages fra den 8.-9. maj, hvor alt forventes at være afsluttet.

Vigtige samarbejdspartnere, herunder politi, beredskab, Movia og Vestforbrænding, er blevet informeret om de forestående arbejder for at sikre en smidig proces og minimal forstyrrelse for beboerne i området.

Borgerne opfordres til at planlægge deres rejser i området med disse omlægninger i tankerne og holde sig opdateret på eventuelle yderligere ændringer.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/trafikomlaegning-paa-vejlesvinget-og-sandvejen

Kilde: Vallensbæk Kommune