Afstribnings- og asfaltarbejde ved lyskryds skal forbedre sikkerhed i Vallensbæk

Foto: Vallensbæk Kommune.
dato

Opdatering omkring afstribning og asfaltarbejde ved Vallensbæk Torvevej-Søndre Ringvej

Lyskrydset ved Vallensbæk Torvevej og Søndre Ringvej står over for et nødvendigt afstribnings- og asfaltarbejde fra i morgen tidligt. Dette arbejde skyldes et behov for at forbedre vejoverfladen og sikkerheden i det ofte travle kryds.

Entreprenører for Hovedstadens Letbane vil i aften og nat forberede området ved at fjerne den eksisterende asfalt. Dette forarbejde sker som led i de større bestræbelser på at opdatere infrastrukturen i området til gavn for lokalbefolkningen og den igangværende letbaneprojekt.

Der advares om manglende afstribning og potentielle ujævnheder på vejen frem til midten af maj, hvor den nye asfalt forventeligt vil blive lagt. Denne periode kan medføre mindre gener for trafikanter, som opfordres til at udvise tålmodighed og være opmærksomme på ændrede vejforhold.

Det nye asfaltarbejde er planlagt til at finde sted i perioden fra den 9. til den 12. maj. Af hensyn til trafikken og for at minimere gener, vil krydset være spærret i aftentimerne og natten i denne periode.

Hovedstadens Letbane i samarbejde med Vallensbæk Kommune vil løbende informere om arbejdets fremdrift og eventuelle alternative ruter for trafikanter. Det opfordres til at holde sig opdateret via kommunens og projekters officielle meddelelser for detaljeret information og vejledning.

Projektet er en del af en overordnet plan om at forbedre trafikforholdene og den offentlige transportinfrastruktur i området, som vil komme både bilister og den kommende letbanes brugere til gode.

https://www.vallensbaek.dk/om-kommunen/nyheder-og-vallensbaek-nu/nyhedsarkiv/lyskryds-uden-afstribning

Kilde: Vallensbæk Kommune