Udfordrende lærerstilling på specialskole: Skab læring og udvikling for børn med multiple funktionsnedsættelser

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en uddannet lærer, der kunne tænke sig at anvende hele sin faglighed og kreativitet på at skabe læring og udvikling for vores fantastiske elever på Kirkebækskolen i tæt tværfagligt samarbejde med pædagoger, medhjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog og psykolog.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Om Kirkebæk
Kirkebæk er en takstfinancieret virksomhed, der drives af Vallensbæk Kommune. Vi har tre tilbud: Kirkebækskolen; specialskole (0.-10.kl.), Børnehuset Kirkebæk; specialbørnehave 0-6 år og STU Kirkebæk.
Vi har pt. 65 børn og unge. Alle har omfattende varige multiple funktionsnedsættelser med kommunikative vanskeligheder. En stor del af vores børn og unge har en kombination af flere diagnoser, syndromer og mental retardering. Alle har motoriske vanskeligheder og hovedparten er kørestolsbrugere. Vores skole er bygget med hensyntagen til målgruppens udfordringer, og vi er alle fælles om vores faciliteter.
Alle børn og unge skal have hjælp og støtte til pleje- og omsorgsfunktioner, f.eks. af- og påklædning, bleskift, måltider og for nogle sonde-ernæring. Det er kendetegnet for målgruppen uanset alder, og alle faggrupper varetager disse opgaver. Kirkebæk har 90 medarbejdere; lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter, talepædagog, psykolog, ledelse, administration og teknisk service. Alle faggrupper indgår i tæt tværfagligt samarbejde om det enkelte barn.

Vi er optaget af
På Kirkebækskolen arbejder vi ud fra, at vi sammen forpligter vi os på at udvikle børn og unges potentialer, og at alle oplever sig set, hørt og forstået. Vi styrker børn og unges kommunikative, sociale og kropslige kompetencer - gennem et stærkt samarbejde på tværs af ambitiøse fagligheder.

Vores hovedfokus, i læring og udvikling for børnene og de unge, er mestring og livsduelighed omkring deres: Personlige, Kommunikative, Sociale, Fysiske og Faglige kompetencer.

Dagligdagen på Kirkebæk tager hensyn til den enkelte elevs behov og udfordringer.

Vi arbejder emnebaseret, så alle linjefag har interesse. Lærerens rolle på Kirkebæk er blandt andet at sikre og udvikle faglig kvalitet i undervisningen. Det understøttes af kommunikative hjælpemidler som f.eks. PCS, PODD, symbolkort, TTT og talemaskiner.Vi forventer at du:

 • Er uddannet lærer.
 • At du er nysgerrig på, eller har erfaring med, at arbejde med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, autisme- og udviklingsforstyrrelser og uden verbalt sprog.
 • Er teamplayer og villig til at lære nyt.
 • Kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst.
 • Kan kommunikere sikkert og præcist både mundtligt og skriftligt.
 • Er positiv, åben og har et ressourcesyn på børn og unge.
 • Er dynamisk, fleksibel og samarbejdsvillig.
 • Er tryghedsskabende og kan kommunikere omsorgsfuldt til og med forældre.
 • Ser det tværfaglige samarbejde som en force og bidrager relevant i samarbejdet.
 • Byder ind med din faglighed, reflekterer over egen og kollegaers praksis.
 • At du har lyst til at arbejde med Alternativ suppleret kommunikation.


Vi tilbyder

 • Et specialpædagogisk og inkluderende læringsmiljø.
 • Fokus på involvering og medindflydelse.
 • Et godt arbejdsklima med fokus på personaleudvikling og videndeling.
 • Et hus med faglige ambitioner.
 • En personalegruppe, der gør en forskel både fagligt og menneskeligt.
 • Kolleger, der ser muligheder hos den enkelte elev og hos hinanden.
 • Gode faciliteter skabt til målgruppen.
På skolens hjemmeside www.kirkebaekskolen.aula.dk kan du læse mere om os.

Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte souschef Jacob Deichmann på tlf. 2049 8003. Vi ser meget gerne, at du kommer på besøg og oplever huset, inden du sender din ansøgning.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og LC med tilhørende lokalaftale mellem Vallensbæk Kommune og Vallensbæks lærerkreds.

Ansøgning skal være os i hænde senest tirsdag d. 11. juni 2024

Vi forventer at holde samtaler mandag d. 17. juni 2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vallensbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stationstorv, 2665 Vallensbæk Strand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6050096

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet